Home

De Houten Steigers in de havens van Colijnsplaat zijn voor het dorp een belangrijk stukje cultureel erfgoed. De Houten Steiger in de jachthaven dreigde in de 1e week van januari 2009 te worden gesloopt. Door inspanningen van de dorpsbewoners en overleg met de gemeente heeft het verhaal toch een positieve wending gekregen. Deze website was oorspronkelijk een actiesite, maar zal vanaf heden door de Stichting Behoud Steigers Colijnsplaat gebruikt gaan worden voor de duurzame instandhouding van ons maritiem erfgoed.

Actueel nieuws !
Gedurende de middag en avond hebben zeker 450 bezoekers in de stralende zon genoten van de sprankelende muziek.

Bekijk alle foto's:


Mooie start voor folkfestival
PZC zaterdag 22 augustus 2009 | 19:09

COLIJNSPLAAT - Het eerste Steiger Folkmuziek Festival in Colijnsplaat, lijkt een groot succes te worden. De Ierse band Daithi Rua & Aidan Burke beet de spits af en meteen al zat het terrasje gezellig vol.

De Noord-Bevelandse band The Druids zette vervolgens de boel op zijn kop, waarna Hamony Glen het weer iets rustiger overnam. Het principe van het festival is dat drie bands elk twee keer een setje van drie kwartier spelen en dat het publiek niet doof wordt van de herrie.

  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Peiling

Wat zijn volgens u de belangrijkste toeristische elementen van Colijnsplaat?
Ligging aan Oosterschelde
De rijke historie
De vismijn
Karakteristieke Voorstraat
Platteland met vergezichten
Anders

Toekomst Colijnsplaat

U kunt ons als bezoeker helpen om de "identiteit" van Colijnsplaat te helpen bepalen. Brengt u a.u.b. uw stem uit op de naastgelegen polls. Alvast onze dank daarvoor!

Nieuws

Een voorproefje uit het programma !!! 22 augustus van 15.00 tot 22.00 uur op de houten steigers voor het clubhuis van de Watersportvereniging Noord-Beveland te Colijnsplaat.
Daithi Rua & Aidan Burke


Scary Beara - Irish music by Harmony Glen


The Druids - Whiskey in the Jar


Meer clips ... click op de titel.
22 augustus van 15.00 tot 22.00 uur organiseren wij het Steigerfolkmuziekfestival op de houten steigers voor het clubhuis van de Watersportvereniging Noord-Beveland te Colijnsplaat.

We werken aan de komst van 3 bands. In ieder geval komen:
The Druids. Een pittige folky vijfmansformatie, sterk publieksgericht met een verrassend repertoire. Het eigen geluid van de band heeft een hoog Iers gehalte, spreekt een breed publiek aan en nodigt uit tot meezingen. http://www.druids.nl/

Als je het voor verzendig klaar ziet liggen is het een flinke stabel brieven.

We hebben echter verzuimd het Iban en Bic nummer te vermelden.

Het IBAN nummer voor betalingen vanuit het buitenland is: NL 48RABO0144798948.
Het BIC nummer van de bank is: RABONL2U

orige week heeft het eerste gesprek op het gemeentehuis plaatsgevonden over de invulling van de afspraken zoals die in het raadsbesluit zijn vastgelegd.

Als eerste stap zal nu door de gemeente aan de Grontmij opdracht worden gegeven om aan de hand van het bestaande onderzoeksrapport een nieuw rapport te maken voor de renovatie van en het onderhoud aan de steigers in het westelijke havendeel. Dit rapport zal gemaakt worden op basis van nieuwe uitgangspunten waarbij de belangrijkste is dat de constructieve eisen worden afgestemd op het gebruik van de steigers door uitsluitend voetgangers. Dit is wijze waarop de steigers de afgelopen jaren gebruikt zijn.

Totaal zijn er nu 164 vrienden. Iedereen krijgt in de week van 11 tot 16 mei bericht en een update van de stand van zaken.

Als gevolg van de gevoerde actie om de steigers te behouden is door de dorpsraad van Colijnsplaat ook verder nagedacht over de problematiek rond de vissershaven, het havenplateau en de oude gedempte haven. Dit heeft ondermeer een “Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat” voortgebracht. Deze verkenning met een aanvulling over werkgelegenheid is inmiddels aan het college en de gemeenteraad van Colijnsplaat aangeboden. Meer hierover binnenkort op de nieuwe website van de dorpsraad www.dorpsraadcolijnsplaat.nl

Inmiddels is er ook een plan voor het oprichten van een museum ontstaan. Dit plan zal op 19 mei a.s. worden gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de Sociëteit Noord-Beveland. Belangstellenden zijn op dinsdag 19 mei 2009 vanaf 19.30 uur van harte welkom in “de Korenbeurs” te Kortgene. Het plan dingt mee naar de Toekomstprijs 2009. Alle informatie over het nieuwe museum in Colijnsplaat kunt u binnenkort vinden op de website www.museumcolijnsplaat.nl
Projectbureau Zeeweringen versterkt de dijken in Zeeland. Dit jaar werkt het projectbureau ook bij Colijnsplaat, aan dijktraject Oud Noord-Bevelandpolder. Het projectbureau houd graag alle omwonenden en andere belangstellenden op de hoogte van de werkzaamheden via een digitale nieuwsbrief. Hierin hebben zij aandacht voor de vorderingen van het werk, eventuele tussentijdse wijzigingen in de planning en zaken als mijlpalen en overlast. Belangstellenden kunnen zich aanmelden voor deze nieuwsbrief via www.zeeweringen.nl
Tijdens de raadvergadering van de gemeente Noord-Beveland gehouden op 29 januari 2009 is het besluit genomen om de steiger in het westelijke havendeel te behouden en te gaan restaureren. De stichting is zeer ingenomen met dit besluit!
Op 12 januari jl. is de Stichting Behoud Steigers Haven Colijnsplaat officieel opgericht. Met 5 bestuursleden en veel betrokken vrijwilligers en vrienden zal de stichting zich inzetten voor het behouden en in stand houden van maritiem erfgoed en houten steigers in de haven van Colijnsplaat. De oprichtingsacte is bijgesloten.
De komende raadsvergadering zal de raad van de gemeente Noord Beveland besluiten over een voorstel om de houten steiger te restaureren, onderhouden, behouden en in stand te houden bespreken. Drie weken geleden zag het er nog heel anders uit. In een paar weken kan veel veranderen. Met de gezamenlijke bijdrage van de Gemeente, Provincie, watersportvereniging en de de stichting is de financiering van onderhoud en restauratie rond. Naar het zich laat aanzien een mooi resultaat voor het dorp Colijnsplaat. We vertrouwen erop dat we na de raadsvergadering opgelucht kunnen zijn.
Woensdag 7 januari vond in de gemeenteloods op de Cruijckelcreke de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats van de gemeente Noord-Beveland. Het thema voor de receptie was het "toerisme op Noord-Beveland" en menige stichting en ondernemer gaf hieraan zijn bijdrage. In een ontspannen en informele sfeer konden bestuurders en burgers met elkaar bijpraten. Speciaal voor deze gelegenheid had de gemeente de loods om laten toveren tot een Steigerachtige omgeving.
Tijdens de Goofiesrace op 3 januari is de stichting nadrukkelijk aanwezig voor het werven van vrienden. Vele wedstrijdzeilers hebben een ligplaats in de jachthaven en het onbegrip over de geplande sloop is groot. Er zijn dan ook veel nieuwe aanmeldingen voor vrienden van de stichting!
Vanmiddag 2 januari is de flyeractie van start gegaan. Huis-aan-huis worden flyers en posters verspreid met de oproep om vriend te worden van de stichting.
Noord-Beveland is van oorsprong een eiland en de vele havens en steigers waren eeuwenlang de enige verbinding met het eiland. Anno 2009 is Noord-Beveland gelegen aan de belangrijkste toeristische Zeeuwse wateren en de oude steigers - als de iconen uit het verleden - hebben vele verhalen te vertellen. Zij horen onlosmakelijk bij de geschiedenis en de tradities van ons eiland. Wie kent niet de verhalen van hun ouders of voorouders over de veerpont naar Wolphaartsdijk of naar Zierikzee?

Voor wie het verhaal van de vissershaven in Colijnsplaat en daarmee het verhaal van de Houten Steigers wil lezen raad ik aan om door te klikken naar de informatie hierover van de Stichting Colijnsplaat foto- en documentatiearchief, met als historische Rots in de Branding, Gerard de Fouw.
De gemeente en de stichting zijn "in gesprek" en voorlopig lijkt me dat goed nieuws. In de tussentijd wil ik aan de bezoekers graag een fotoreportage aanbieden die ik heb gemaakt op 2e kerstdag, 26 december j.l. Dat was de eerste dag van een serie prachtige winterdagen en we zijn er die dag op uitgetrokken om zoveel mogelijk steigers en havens op ons prachtige eiland te fotograferen. Beschouw het maar als onze nieuwste gezinshobbie, "steigerfotografie".
Op de website van de Colijnsplaatse Dagen hebben we in de afgelopen dagen twee peilingen gedaan naar de mening van de bezoekers over het slopen en het eigenaarschap van de steigers. De tussenstanden van deze peilingen konden niet worden overgezet naar deze website. Lees verder voor de resultaten van die eerste peilingen.

Stichting Behoud Steigers Haven Colijnsplaat

Hendrikjan Hoffman, voorzitter
Corrie de Jong-Bouter, secretaris
Anton van der Weele, penningmeester
Ko de Koster, bestuurslid
Ko Kallewaard, bestuurslid

Initiatiefnemers red de Steiger van Colijnsplaat:
 
Ko Kallewaard
info@kallewaard.nl
Tel: 06-20952871


Ko de Pree
info@depree.nl
Tel: 0113-693300

Ko de Koster
ko@deltayacht.com
Tel: 0113-695776
Hendrikjan Hoffman
hj@hoffman.nl
Tel:  06-22450325

Corrie de Jong-Bouter
c2bouter@hetnet.nl
Tel: 0113-695796

Annet Versluijs
de-kleine-deugniet@hotmail.com
Tel: 0113-695305


Bankrekening van de Stichting behoud steigers haven Colijnsplaat bij de Rabobank te Kortgene.
Rekeningnummer 14.47.98.948

Het IBAN nummer voor betalingen vanuit het buitenland is: NL 48RABO0144798948.
Het BIC nummer van de bank is: RABONL2U

Met uw steun kunnen de steigers behouden blijven. Word daarom vriend van de stichting. Jaarlijks organiseren we voor de vrienden van de stichting de “Houten Steiger Dag” en gaan de steigers op met veel gezelligheid, een hapje, een drankje en muziek. Zo blijft u betrokken bij het wel en wee van onze mooie steigers en houden de vrienden op een leuke en originele manier contact met elkaar.
Op woensdag 24 december heeft op uitnodiging van de gemeente een gesprek plaatsgevonden met de dorpsraad. Door zowel de gemeente als door de dorpsraad worden momenteel vervolgstappen uitgewerkt. Begin volgende week komt men opnieuw voor overleg bij elkaar en uiteindelijk moet dit leiden tot de duurzame instandhouding van de Houten Steiger in Colijnsplaat.
Vanuit de bewoners en de ondernemers van Colijnsplaat is het standpunt nu wel duidelijk gemaakt. De sloop van deze Houten (wandel)steiger ligt toch iets complexer en gevoeliger dan dat alle betrokken partijen zich hebben gerealiseerd. Op uitnodiging van de gemeente zal er woensdagochtend een gesprek plaatsvinden met de dorpsraad. Laat alle partijen zich in de komende dagen ruimhartig opstellen om tot een duurzame oplossing voor de steiger te komen!
Tot het behoud van de houten steigers in de haven van Colijnsplaat is de “Stichting behoud steigers haven Colijnsplaat” in het leven geroepen. De stichting heeft als brede doestelling het behouden en onderhouden van het maritiem erfgoed in de haven van Colijnsplaat door het in beheer dan wel eigendom nemen van de houten steigers, het (mede) financieren van het onderhoud tot instandhouding en participeren in alle activiteiten die tot behoud van de houten steigers in de haven van Colijnsplaat.
Deze middag, maandag 22 december 2009, is door vertegenwoordigers van de dorpsraad en de ondernemersvereniging bezwaar aangetekend tegen de Sloopvergunning van de Steiger in de jachthaven.
Het rondje over de steigers
De sloop van de steiger zou het definitieve einde betekenen van het "rondje over de steigers". Wie dit rondje nog een laatste maal wil wandelen moet dus snel zijn!

Of wilt u er de komende jaren ook nog over kunnen wandelen....? Bekijk de foto's van de steiger!
Op donderdag 18 december 2008 heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden in het gemeentehuis te Wissenkerke. Drie personen hebben daarbij gebruik gemaakt van het spreekrecht om de wens vanuit het dorp kracht bij te zetten.
In de notulen van de informatieve raadsvergadering is te lezen hoe het besluit tot de sloop van onze Steiger tot stand is gekomen en met welke argumenten en bewoordingen. Er wordt veel gesproken over "onderhoud" aan de steigers, maar niet over "sloop". Het betreft punt 12 op pagina 5 en 6.
Tijdens de laatste vergadering (1 december jl.) van de ondernemersvereniging Colijnsplaat is gesproken over de geplande afbraak van de houten steigers in de haven tegenover de jachtclub. De meeste leden waren hierover erg onaangenaam verrast en afgesproken is toen om - na overleg met de dorpsraad en de watersportvereniging - vanuit de ondernemersvereniging een brief te sturen aan de gemeente.
De Houten Steigers in de havens van Colijnsplaat zijn voor het dorp een belangrijk stukje cultureel erfgoed. De Houten Steiger in de jachthaven dreigde in de 1e week van januari 2009 te worden gesloopt. Door inspanningen van de dorpsbewoners en overleg met de gemeente heeft het verhaal toch een positieve wending gekregen. Deze website was oorspronkelijk een actiesite, maar zal vanaf heden door de Stichting Behoud Steigers Colijnsplaat gebruikt gaan worden voor de duurzame instandhouding van ons maritiem erfgoed.

Momenteel zijn er:

164 vrienden
10 sponsors
8 vrijwilligers

Random Foto's

Noord-Beveland Toerisme