SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Categorie
  Algemeen

Gepubliceerd door Arienne op 2010/1/25 (921 keer gelezen)
Bedankt voor uw bericht. Wij nemen dit zo spoedig mogelijk in behandeling.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Arienne op 2010/1/25 (831 keer gelezen)
Wij danken u voor uw aanmelding als vriend van de stichting!
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Hendrikjan op 2009/5/8 (2928 keer gelezen)

orige week heeft het eerste gesprek op het gemeentehuis plaatsgevonden over de invulling van de afspraken zoals die in het raadsbesluit zijn vastgelegd.

Als eerste stap zal nu door de gemeente aan de Grontmij opdracht worden gegeven om aan de hand van het bestaande onderzoeksrapport een nieuw rapport te maken voor de renovatie van en het onderhoud aan de steigers in het westelijke havendeel. Dit rapport zal gemaakt worden op basis van nieuwe uitgangspunten waarbij de belangrijkste is dat de constructieve eisen worden afgestemd op het gebruik van de steigers door uitsluitend voetgangers. Dit is wijze waarop de steigers de afgelopen jaren gebruikt zijn.

Totaal zijn er nu 164 vrienden. Iedereen krijgt in de week van 11 tot 16 mei bericht en een update van de stand van zaken.

Als gevolg van de gevoerde actie om de steigers te behouden is door de dorpsraad van Colijnsplaat ook verder nagedacht over de problematiek rond de vissershaven, het havenplateau en de oude gedempte haven. Dit heeft ondermeer een “Planologische en economische verkenning haven Colijnsplaat” voortgebracht. Deze verkenning met een aanvulling over werkgelegenheid is inmiddels aan het college en de gemeenteraad van Colijnsplaat aangeboden. Meer hierover binnenkort op de nieuwe website van de dorpsraad www.dorpsraadcolijnsplaat.nl

Inmiddels is er ook een plan voor het oprichten van een museum ontstaan. Dit plan zal op 19 mei a.s. worden gepresenteerd tijdens de bijeenkomst van de Sociëteit Noord-Beveland. Belangstellenden zijn op dinsdag 19 mei 2009 vanaf 19.30 uur van harte welkom in “de Korenbeurs” te Kortgene. Het plan dingt mee naar de Toekomstprijs 2009. Alle informatie over het nieuwe museum in Colijnsplaat kunt u binnenkort vinden op de website www.museumcolijnsplaat.nl
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/28 (10093 keer gelezen)

Stichting Behoud Steigers Haven Colijnsplaat

Hendrikjan Hoffman, voorzitter
Corrie de Jong-Bouter, secretaris
Anton van der Weele, penningmeester
Ko de Koster, bestuurslid
Ko Kallewaard, bestuurslid

Initiatiefnemers red de Steiger van Colijnsplaat:
 
Ko Kallewaard
info@kallewaard.nl
Tel: 06-20952871


Ko de Pree
info@depree.nl
Tel: 0113-693300

Ko de Koster
ko@deltayacht.com
Tel: 0113-695776
Hendrikjan Hoffman
hj@hoffman.nl
Tel:  06-22450325

Corrie de Jong-Bouter
c2bouter@hetnet.nl
Tel: 0113-695796

Annet Versluijs
de-kleine-deugniet@hotmail.com
Tel: 0113-695305


Bankrekening van de Stichting behoud steigers haven Colijnsplaat bij de Rabobank te Kortgene.
Rekeningnummer 14.47.98.948

Het IBAN nummer voor betalingen vanuit het buitenland is: NL 48RABO0144798948.
Het BIC nummer van de bank is: RABONL2U

  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/8/13 (3016 keer gelezen)
De Houten Steigers in de havens van Colijnsplaat zijn voor het dorp een belangrijk stukje cultureel erfgoed. De Houten Steiger in de jachthaven dreigde in de 1e week van januari 2009 te worden gesloopt. Door inspanningen van de dorpsbewoners en overleg met de gemeente heeft het verhaal toch een positieve wending gekregen. Deze website was oorspronkelijk een actiesite, maar zal vanaf heden door de Stichting Behoud Steigers Colijnsplaat gebruikt gaan worden voor de duurzame instandhouding van ons maritiem erfgoed.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

RSS Feed