SmartSection is developed by The SmartFactory (http://www.smartfactory.ca), a division of INBOX Solutions (http://inboxinternational.com)
Categorie
  Nieuws

« 1 (2)
Gepubliceerd door Admin op 2008/12/27 (2861 keer gelezen)
Met uw steun kunnen de steigers behouden blijven. Word daarom vriend van de stichting. Jaarlijks organiseren we voor de vrienden van de stichting de “Houten Steiger Dag” en gaan de steigers op met veel gezelligheid, een hapje, een drankje en muziek. Zo blijft u betrokken bij het wel en wee van onze mooie steigers en houden de vrienden op een leuke en originele manier contact met elkaar.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/24 (3182 keer gelezen)
Op woensdag 24 december heeft op uitnodiging van de gemeente een gesprek plaatsgevonden met de dorpsraad. Door zowel de gemeente als door de dorpsraad worden momenteel vervolgstappen uitgewerkt. Begin volgende week komt men opnieuw voor overleg bij elkaar en uiteindelijk moet dit leiden tot de duurzame instandhouding van de Houten Steiger in Colijnsplaat.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/24 (2536 keer gelezen)
Vanuit de bewoners en de ondernemers van Colijnsplaat is het standpunt nu wel duidelijk gemaakt. De sloop van deze Houten (wandel)steiger ligt toch iets complexer en gevoeliger dan dat alle betrokken partijen zich hebben gerealiseerd. Op uitnodiging van de gemeente zal er woensdagochtend een gesprek plaatsvinden met de dorpsraad. Laat alle partijen zich in de komende dagen ruimhartig opstellen om tot een duurzame oplossing voor de steiger te komen!
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/23 (2675 keer gelezen)
Tot het behoud van de houten steigers in de haven van Colijnsplaat is de “Stichting behoud steigers haven Colijnsplaat” in het leven geroepen. De stichting heeft als brede doestelling het behouden en onderhouden van het maritiem erfgoed in de haven van Colijnsplaat door het in beheer dan wel eigendom nemen van de houten steigers, het (mede) financieren van het onderhoud tot instandhouding en participeren in alle activiteiten die tot behoud van de houten steigers in de haven van Colijnsplaat.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/22 (2724 keer gelezen)
Deze middag, maandag 22 december 2009, is door vertegenwoordigers van de dorpsraad en de ondernemersvereniging bezwaar aangetekend tegen de Sloopvergunning van de Steiger in de jachthaven.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/20 (3129 keer gelezen)
Het rondje over de steigers
De sloop van de steiger zou het definitieve einde betekenen van het "rondje over de steigers". Wie dit rondje nog een laatste maal wil wandelen moet dus snel zijn!

Of wilt u er de komende jaren ook nog over kunnen wandelen....? Bekijk de foto's van de steiger!
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/18 (2586 keer gelezen)
Op donderdag 18 december 2008 heeft er een raadsvergadering plaatsgevonden in het gemeentehuis te Wissenkerke. Drie personen hebben daarbij gebruik gemaakt van het spreekrecht om de wens vanuit het dorp kracht bij te zetten.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/4 (2795 keer gelezen)
In de notulen van de informatieve raadsvergadering is te lezen hoe het besluit tot de sloop van onze Steiger tot stand is gekomen en met welke argumenten en bewoordingen. Er wordt veel gesproken over "onderhoud" aan de steigers, maar niet over "sloop". Het betreft punt 12 op pagina 5 en 6.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

Gepubliceerd door Admin op 2008/12/3 (3518 keer gelezen)
Tijdens de laatste vergadering (1 december jl.) van de ondernemersvereniging Colijnsplaat is gesproken over de geplande afbraak van de houten steigers in de haven tegenover de jachtclub. De meeste leden waren hierover erg onaangenaam verrast en afgesproken is toen om - na overleg met de dorpsraad en de watersportvereniging - vanuit de ondernemersvereniging een brief te sturen aan de gemeente.
  Bekijk dit artikel in PDF-formaat Druk artikel af Verstuur artikel

« 1 (2)
RSS Feed