Brief Ondernemersvereniging Colijnsplaat
Categorie : Nieuws
Gepubliceerd door Admin op 2008/12/3
Tijdens de laatste vergadering (1 december jl.) van de ondernemersvereniging Colijnsplaat is gesproken over de geplande afbraak van de houten steigers in de haven tegenover de jachtclub. De meeste leden waren hierover erg onaangenaam verrast en afgesproken is toen om - na overleg met de dorpsraad en de watersportvereniging - vanuit de ondernemersvereniging een brief te sturen aan de gemeente.
Deze brief is op 3 december aangeboden aan het college van B&W met een CC naar de raadsleden. Op basis daarvan zijn Ko Kallewaard en Ko de Pree op 5 december op het gemeentehuis uitgenodigd voor een gesprek. Dat heeft helaas niet geleid tot het stoppen van de sloopplannen.