Notulen informatieve raadsvergadering 13 november 2008
Categorie : Nieuws
Gepubliceerd door Admin op 2008/12/4
In de notulen van de informatieve raadsvergadering is te lezen hoe het besluit tot de sloop van onze Steiger tot stand is gekomen en met welke argumenten en bewoordingen. Er wordt veel gesproken over "onderhoud" aan de steigers, maar niet over "sloop". Het betreft punt 12 op pagina 5 en 6.